måndag 7 december 2009

Kd tvärvänder i bostadspolitiken?

I dagens Svenska Dagbladet kan man läsa att Kristdemokraterna (Kd) vill inrätta en brottsnämnd för barn under 15 år istället för att bli föremål för socialtjänsten. Peter Althin, ordförande i Kd:s rättspolitiska arbetsgrupp säger;

Nämnden ska samtidigt hitta konstruktiva sanktioner som inte ska vara straff. Sanktionen ska vara individuellt anpassadAlthin nämner sanktioner som att unga brottslingar ska kunna genomgå behandling mot missbruk eller få hjälp med boende om hemsituationen är problemfylld. Arbetsgruppen vill också att en form av extrahem skapas.

Kd vill oxå ha ökade insatser mot bostadssegregationen, stöd till fritidsgårdar i kommuner med hög ungdomsbrottslighet och ny kriminalvårdsutbildning.

Allt det här låter ju strålande! Det borde ju innebära att Kd nu ansluter sig till de som inte vill sälja ut allmännyttan till bostadsrätter, då dessa hyresrätter oftast ligger i områden med en homogen etnisk, oftast svensk, grupp med ekonomisk stabilitet som gör att de har råd att köpa in sig i den nya föreningen. Det bör också innebära att de på kommunal nivå börjar verka för att fler allmännyttiga bostadsrätter byggs i välbärgade områden som Billdal, Lidingö och Västra Hamnen.

Kritiken har dock inte låtit vänta på sig. Mest världsfrånvänd är kriminologen Jerzy Sarnecki som dömer ut förslaget som ”han anser vara populistiskt och sakna vetenskaplig grund.”

Han fortsätter;

Det är märkligt att så fort ett parti närmar sig fyraprocentsspärren i riksdagen så börjar det ta itu med ungdomsbrottsligheten. Förslaget håller inte, och det gör mig sorgsen att en så klok man som Peter Althin lånar sig till något som det här.

Avslutningen är dock av den art att man undrar i vilket samhälle han lever;

Enligt Jerzy Sarnecki räcker det oftast att prata med föräldrarna till ett barn som begått något enstaka brott och en formell reaktion är onödig.

Jerzy tror alltså på fullt allvar att föräldrar till de ungdomar som bränner bilar, kastar sten på polis och räddningstjänst, stjäl och misshandlar aldrig haft kontakt med skola eller socialtjänst?! Samlad forskning sedan decennier tillbaks visar snarare att det är oerhört viktigt att snabbt ta tag i de barn som utför snatterier, bränder och stenkastning innan de skaffat sig värderingar och grupptillhörighet som gör det än svårare att integreras i samhället.

1 kommentar:

  1. Jag håller med om att man måste fånga upp dessa ungdommar så fort som möjligt och göra individuella handlingsplaner

    SvaraRadera