måndag 31 juli 2017

Lee Child: The Enemy (Jack Reacher #8)

The EnemyThe Enemy by Lee Child
My rating: 4 of 5 stars

Denna gång kastas vi tillbaka i tiden när Jack Reacher fortfarande är MP, och nyligen placerad i USA. Som vanligt är boken trovärdig i all sin fakta kring vad som sker, men som vanligt har jag också en invändning; De genant uselt skrivna sexscenerna i varje bok.

Jag undrar vad som gör att Lee Child i varje bok måste ha med ett par sidor där Reacher har sex med den kvinna som han för närvarande har ett samarbete med. Det är ju inte så att boken är ett filmmanus där en producent mer eller mindre tvingar honom att slänga in en scen där ett bart bröst sett från sidan (ingen bröstvårta) och en guppande rumpa från en body-double slängs in för den manliga publiken. Särskilt inte som sagt när sexscenerna beskrivs som om Lee Child aldrig själv kommit närmare sex än från Vi fem-böckerna.

Hur som helst så skummar man snabbt förbi de sidorna, och då är boken väl värd att läsa.

View all my reviews

tisdag 11 juli 2017

Josefsson, SVT, Sodom och Gomorra

I söndagens sommarprogram var det den grävande journalisten Janne Josefssons tur att tala. Han talade om vad som hänt under de 21 år sedan han senast sommartalade, och drog även några väl kända anekdoter från tiden med lokalradioprogrammet Elfte Timmen, ett program som hade klippkort hos Granskningsnämnden men var oerhört populärt hos lyssnarna. Jag var själv en av dem som trots skola nästa dag inte somnade förrän jag hört programmet på min klockradio vid sängen.

(Foto: Av Frankie Fouganthin - Eget arbete, CC BY-SA 3.0)

Han berättade också om flera tillfällen där han blivit uppmärksammad på den vänsterpolitiska miljön inom public service, och gav också flera exempel på hur den alltjämt är rådande inom SVT/SR/UR.

Trots detta drog han en lans för hur viktigt han anser att public service ändå är. Detta fick mig att tänka på sagan om Sodom och Gomorra i Bibeln;

Abraham ber för Sodom

16Männen bröt upp och såg nu ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på väg. 17Herren tänkte: ”Varför skulle jag dölja för Abraham vad jag ämnar göra? 18Abraham skall ju bli ett stort och mäktigt folk, och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som han har fått. 19Ja, jag har utvalt honom för att hans barn och efterkommande skall lyda hans befallning att hålla sig till Herrens vägar och göra vad som är rätt och rättfärdigt. Då skall det gå i uppfyllelse som Herren har lovat Abraham.” 20Och Herren sade: ”Klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt, och deras synd är mycket svår. 21Jag går ner och ser efter om de verkligen har handlat så illa som det verkar av klagoropet från staden, det rop som har trängt fram till mig. Om det inte är så, måste jag få veta det.”
22Männen gick vidare mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren. 23Och Abraham vände sig till Herren och sade: ”Skall du verkligen förinta den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige?24Kanske finns det femtio rättfärdiga i staden. Skall du då verkligen förinta den i stället för att skona den för de femtio rättfärdigas skull som bor där? 25Så kan du inte göra, döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige, så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan du inte göra! Skall inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt?”26Herren sade: ”Om jag finner femtio rättfärdiga i Sodom, skall jag för deras skull skona hela staden.” 27Abraham fortsatte: ”Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft.28Kanske fattas det fem för att det skall bli femtio rättfärdiga? Skall du då förgöra hela staden för dessa fem människors skull?” Herren svarade: ”Om jag finner fyrtiofem, skall jag inte förgöra den.”29Ännu en gång tog Abraham till orda: ”Kanske finns där fyrtio?” Herren sade: ”Då skall jag inte göra det, för de fyrtios skull.” 30Abraham sade: ”Bli inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns där trettio?” Herren svarade: ”Om jag finner trettio, skall jag inte göra det.” 31Då sade Abraham: ”Jag dristar mig att tala till dig, Herre. Kanske finns där tjugo?” Herren svarade: ”Då skall jag inte förgöra staden, för de tjugos skull.” 32Abraham fortsatte: ”Bli inte vred, Herre, om jag talar en sista gång, men kanske finns där tio?” Herren svarade: ”Då skall jag inte förgöra staden, för de tios skull.” 33När Herren hade talat med Abraham gick han därifrån, och Abraham återvände hem.

Herren förstör Sodom och Gomorra

191På kvällen kom de två änglarna fram till Sodom. Lot satt vid stadsporten, och när han såg dem reste han sig och gick fram till dem och föll ner och hälsade med ansiktet mot marken.2”Jag är er tjänare”, sade han. ”Ta in hos mig över natten, så får ni tvätta av era fötter, sedan kan ni fortsätta er färd i morgon bitti.” De svarade: ”Nej, vi övernattar här ute.” 3Men han bad dem så enträget att de till sist följde med honom hem. Där lagade han en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt. 4Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både unga och gamla, alla utan undantag. 5De ropade till Lot: ”Var är männen som kom till dig i kväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem.” 6Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig. 7”Bröder”, sade han, ”jag ber er, gör inte något så ont. 8Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.” 9Men de ropade: ”Ur vägen med dig! Här kommer en främling och bor hos oss, och så gör han sig till domare över oss! Nu skall vi hantera dig värre än dem.” Och de trängde sig inpå Lot och rusade fram för att slå in dörren. 10Då sträckte gästerna ut sina händer och drog in Lot i huset och stängde dörren. 11Dem som stod utanför porten slog de med blindhet, unga som gamla, så att de förgäves famlade efter dörren.
12Männen sade till Lot: ”Har du fler anhöriga här, någon svärson, söner eller döttrar eller annars någon i staden, så för dem bort härifrån. 13Ty vi skall ödelägga denna ort, eftersom Herren har hört ett starkt klagorop från folket här, och han har sänt oss att ödelägga staden.” 14Då gick Lot bort och talade med sina blivande svärsöner. ”Skynda er bort från denna ort”, sade han. ”Herren skall ödelägga staden.” Men svärsönerna trodde att han skämtade.
15I gryningen drev änglarna på Lot och sade: ”Skynda dig i väg och ta med dig din hustru och de båda döttrar du har här, så att du inte förintas när staden straffas.” 16Lot dröjde, men eftersom Herren ville skona honom, tog männen honom och hans hustru och de båda döttrarna och ledde dem ut ur staden och lämnade dem där.
17När de förde ut dem sade han: ”Fly nu för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte förrän du har kommit över slätten. Rädda dig upp i bergen, annars kommer du att förintas.” – 18”Nej, Herre”, sade Lot till dem. 19”Du har visat din tjänare ynnest och har varit barmhärtig mot mig genom att skona mitt liv, men jag kan inte fly ända upp i bergen. Jag skulle aldrig hinna undan olyckan, jag skulle dö.20Men staden här framme ligger så nära att jag kan fly dit. Det är bara en liten stad, låt mig få söka min tillflykt där och rädda mitt liv – den är ju så liten!” 21Han svarade: ”Ja, det skall bli som du vill, också den här gången. Jag skall inte förstöra den stad du talar om. 22Men fly dit så fort du kan, jag kan ingenting göra förrän du är där.” Så fick staden namnet Soar.
23När solen gick upp över jorden var Lot framme i Soar. 24Då lät Herren ett regn falla över Sodom och Gomorra, ett regn av svavel och eld från Herren, från himlen, 25och han förstörde dessa städer och hela slätten och förintade dem som bodde i städerna och det som växte på marken. 26Men Lots hustru som gick efter honom såg sig tillbaka. Då förvandlades hon till en saltstod.
27Tidigt på morgonen begav sig Abraham till den plats där han stått inför Herren. 28När han såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet fick han se röken stiga som från en smältugn.
29När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han alltså på Abraham och lät Lot komma undan den förstörelse som drabbade städerna där Lot hade bott.

Sodom och Gomorra var alltså i sagan så impregnerat av synd, och de rättfärdiga så få att sagans gud lät de få som var rättfärdiga fick lämna, för att sedan jämna städerna med marken.

Min fråga till de få inom public service som sätter objektivitet i främsta sätet, blir med denna för den västerländska kulturen kända saga således;

Hur få objektiva och sakliga journalister anser de, med Janne Josefsson som en av de mest uttalade kritikerna, att det räcker att svensk public service har innan det är dags att på allvar fundera på att avveckla Östblocken på Gärdet, och befria de svenska konsumenterna från pålagan med bildskärmsskatt på en elektronisk produkt som numer används i allt högre grad till annat än att konsumera public service produkter...?

söndag 9 juli 2017

Välkommen till verkligheten, SAS

Konsumenttidskriften Råd & Rön, som till 2006 drevs av Konsumentverket och efter det av organisationen Sveriges Konsumenter, berättar i senaste numret att flygbolaget SAS, med bl a statligt svenskt ägande, har ändrat sitt matkoncept för inrikes flygningar samt inom EU.

På matsedeln serveras måltider som norsk fjordlax, svenskt lamm och dansk kalv. Om man däremot är en av dem som helt eller delvis gått över till vegetariskt leverne måste man dock förbeställa ett vegetariskt alternativ.

Det är inget annat än riktigt usel känsla för vad som rör sig i de europeiska konsumenternas vardagsliv...

(Källor: Råd & Rön, Wikipedia)

tisdag 20 juni 2017

Liberaler fortsätter förnedra bögar

Vad är det som får liberal media, och liberala komiker, att när de ska förnedra politiska motståndare så mycket som möjligt jämföra dem med delar av HBTQ-kollektivet...?

Allt sedan populisten Donald Trump blev president på ett republikanskt mandat har liberaler och socialister tävlat om att jämföra honom med en av de värsta ledare genom alla tider; Adolf Hitler.

Då det gått inflation i att jämföra alla som inte delar deras värdegrund med antingen honom eller Tredje Riket har de nu börjat med en för dem något märkligt sammanhang; HBTQ-kollektivet.

The Economist hade i numret för den 10 februari i år  ett omslag med Trump och Putin på, där Trump porträtterades med läppstift och Vladimir Putin med ett läppstiftsmärke på kinden.Detta bemöttes med kritik då man använde sig av dels av Trump som symbol för transvestism i en homosexuell aktivitet. (Som bekant är transvestism inte nödvändigtvis detsamma som homosexualitet, något som den heterosexuelle transvestiten och standup-komikern Eddie Izzard är ett bevis på.)

Nästa liberal som använde sig av homosexualitet för att göra sig lustig över Trump var talkshow-programledaren Stephen Colbert som i en beramad ståuppa talade om att "det enda hans mun var bra för var att vara Vladimir Putins penisfodral".I en uppvärmning inför ett program 2016 när han talade om Trump inför publiken, och som han trodde inte spelades in, svarade han också på frågan om vad han skulle fråga Trump om utifall han fick möjlighet. Svaret blev; "Hur smakar Putins penis?".
Den senaste i raden att anse sig förnedra Trump genom att koppla honom till homosexualitet, är den liberala talkshow-värden och komikern Bill Maher HBO. Även han tog sig friheter att i en uppvärmining av publiken, dock troligen med insikten om att det spelades in då det alltid förs det och läggs upp som pod.

Han menade att Trump är så självupptagen och tigger om så mycket kärlek att stabschefen för Vita Huset, Reince Priebus, på årets födelsedagskort till Trump skrev att han "ville ha honom i sig".

Bonus Bill Ep. #429

Vi får se hur länge den här vågen av liberaler som anser sig förnedra Trump genom att jämföra honom med delar av HBTQ-kollektivet håller i sig.

Att svensk media inte uppmärksammar detta nämnvärt är inget att förvånas över. Trots att de ständigt talar om "mediefilterbubblor" är de själva fast i en bubbla som endast använder sig av amerikansk liberal media som New York Times, Washington Post, Huffington Post, CNN och MSNBC.

Det är därför inte konstigt att de har svårt att för svensk publik förklara varför Trump fick flest elektorsröster, och varför 50 procent av väljarna valde att stanna hemma.

fredag 9 juni 2017

"Fuck off" från Flatåskyrkan

Expressens västedition GT skriver idag om en pastor i Flatåskyrkan, 27-åriga kvinnan Esther Kazen, i södra Göteborg. Orsaken är att hon på sociala medier uppträder på ett foto där hon, iförd pastorsklädsel, ger fingret åt sk "homofobi".

Jag kan visserligen som en vuxen allmänbildad man, och som därför sedan länge slutat tro på gudar, tomtar och troll, sympatisera med kyrkor som lämnar tron på övernaturliga makter, men har viss förståelse för att de som inte gjort det än kanske anser att en pastor bör uttrycka sig mer i likhet med den person de tror sig följa...

Bilden och en egeninspelad film från feministpastorn finner du här.

onsdag 7 juni 2017

CNN skapar manifestation "Muslimer mot ISIS"

För en kort stund sedan gick CNN ut med "en bomb"; Den sparkade FBI-chefen James Comey, som Hillary Clinton ville avskeda redan i höstas, påstår att Trump sagt att han ville att Comey inte skulle undersöka Rysslands eventuella inblandning i presidentvalet, en "nyhet" de har kört de senaste månaderna.

En nyhet de inte vill släppa är att de för två dagar sedan anordnande en en liten manifestation där muslimer fick plakat och anvisades en plats där de skulle manifestera mot ISIS. Det var dock flera på plats som kunde filma denna för CNN pinsamma händelse.måndag 5 juni 2017

Schymans andra talibantal

För ett par veckor sedan intervjuades populistiska Feministiskt Initiativs (Fi) ena partiledare, Gudrun Schyman, i Ekots Lördagsintervju. På frågor om hur deras utbudspolitik skulle finansieras svarade hon då med höjda nivåer på befintliga skatter, nya skatter, "hittan och dittan" samt att "pengar inte är allt här i världen".


Gudrun Schyman, Partiledare, Feministiskt Initiativ 
(Foto: Pressbild, Feministiskt Initiativ)

I lokaltidningen.se, som till synes verkar distribueras i huvudsak i sydligare delar av Sverige som papperstidning, lägger hon ut texten om kvinnor som tvingas bära slöja.

På frågor om hur kvinnor som bär slöja för att omgivningen och släkt kräver det svarar hon bl a att "västerländska kvinnor bär sin egen slöja";

– Nakenheten, med dess krav på att alltid vara lättklädd, och en utseendefixering som är gigantisk.


Hon säger vidare att Fi kämpar för kvinnors rätt att klä sig som de vill, och när reportern Markus Celander frågar om tydligare ställning från Fi för de kvinnor som tvingas bära slöja svarar Schyman;

– Men de kan ju kämpa mot det med slöjan på sig.

...

Om de kastade av sig kläderna så skulle väl ingen lyssna på dem.

Gudrun Schymans utläggningar är ett riktigt talibantal från början till slut, och när reportern kommer in på att unga flickor tvingas bära slöja/heltäckande klädsel för att undkomma mäns blickar kommer ett svar som skulle göra vilken ayatollah som helst tårögd;

Slöjan används från tidig ålder, med syfte att motverka mäns sexuella begär. Det är alltså flickans ansvar att…
– Kvinnors kläder är alltid det som diskuteras. Man diskuterar aldrig mäns kläder, har du tänkt på det?

Under dagen har även framkommit att Fi ämnar bojkotta årets Almedalen, detta då nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen fått polistillstånd att ha möten.

Personligen tror jag att Feministiskt Initiativ skulle tjäna på att vara helt tysta fram tills valet är över och bara låta valsedlarna, som de tack vare sitt förra valresultat får bekostade och utlagda, tala för dem...