fredag 25 mars 2016

Daredevil Säsong 2

Om den yngre generationen i familjen tyckte det var för mycket snack och för lite action i den första säsongen, så lär den äldre tycka det motsatta om denna.

Talscenerna är färre och kortare och actionscenerna med företrädesvis martial art är fler och längre. Mycket längre.

Fördelen kan dock vara att man hinner ut och köra en ny laddning micropopcorn medan den yngre generationen jublar ikapp i vardagsrummet.

Om jag kommer att se säsong 3? Naturligtvis!


lördag 12 mars 2016

Medierna i P1 om människosyn och sannolikhet

Programmet Medierna i P1 har en märklig människosyn och har dessutom hämtat sin retorik från Tage Danielssons monolog om sannolikhet.
SvD rapporterar helt riktigt att antalet fall av våld och misshandel av personal på Migrationsverket har ökat. Detta är Mediernas reporter kritisk mot. Enligt henne har antalet fall i "relativa tal" minskat.
Alltså; Antalet personer på Migrationsverket som har misshandlats är i faktiska tal fler, men det är fel att rapportera då personal på Migrationsverket får stå ut med fler övergrepp då antalet klienter ökat.
Det skulle vara intressant att höra Mediernas reporter berätta det för närstående till en mördad eller svårt misshandlat person på Migrationsverket.
För övrigt anser väl då Medierna rimligen att Maria Persson Löfgren inte alls blev misshandlad i Ryssland eftersom sannolikheten för att hon skulle bli det är så otroligt liten att det egentligen inte har hänt...