fredag 24 juni 2011

Farisén Alf Svensson drabbad av skattesmäll

"17Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?" 18Jesus märkte deras onda avsikt och sade: "Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? 19Visa mig ett mynt som man betalar skatt med." De räckte honom en denar, 20och han frågade: "Vems bild och namn är det här?" - 21"Kejsarens", svarade de. Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud." 22När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg." (Matt 22:17-22)

När det gäller skatter är fariséerna i Kd uppenbarligen inte lika pålästa som de anser sig vara när det gäller familjeliv...

Alf Svensson drabbad av skattesmäll | Nyheter | Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar