fredag 12 april 2013

Ägaransvar inget för Moderaterna

Igår kunde Svenska Dagbladets (SvD) flerfaldigt prisbelönade ekonomijournalist Carolina Neurath avslöja att den helstatligt ägda banken SBAB, samt SEB, haft avtal med kreditbolaget Bluestep som tillhanda lån till de som saknar betalningsförmåga till skyhög ränta. De har sänt vidare kunder som fått avlag och fått provision, SBAB sedan 2005. (SvD följer idag upp nyheten med att även Forex Bank har ett liknande avtal.)

I en intervju med Finansmarknadsminister Peter Norman säger han att detta "...är ett ytterligare exempel som visar att vi måste fortsätta att stärka konsumentens ställning."

På den självklara frågan om inte staten som helägare i SBAB har något som helst ansvar svarar han;

"Jo, men det är inte rimligt att ägaren går in och styr hur kunder skickas vidare till andra leverantörer."

Naturligtvis är det det! Det är tom en ägares skyldighet att tillse att företagsledningen inte ägnar sig åt verksamhet som ägaren är emot. Att Alliansens största parti anser att undermålig kompetens hos ägarna, alltså de själva, är ett argument för att sälja ut en medborgarägd bank säger mer om de som under de senaste sex åren haft ansvaret än företagsledningen hos SBAB.

Sedan januari har det nationalistiska partiet Svenskarnas Parti drivit en kampanj kallad "Pengarna till folket" som avslutas med en demonstration i Jönköping 1:a maj. I deras kravlista kan bl a utläsas att de vill förstatliga bankerna så att dessa tjänar folket och inte ägarna. Ränteoket skall avskaffas och ersättas med avgifter som gör att de som behöver låna för större investeringar så som husköp, företagsetablering osv. skall ha möjlighet att återbetala detta inom rimlig tid.

Detta är en i grunden human ekonomisk politik där vi behöver omprogrammera våra sinnen. Det är inte rimligt att vi tar lån när vi handlar mat eller köper tekniska attiraljer som är det senaste. Det är inte heller rimligt att det är banken som äger våra bostäder och/eller företag i evärdlig tid pga ett räntesystem som till råga på allt dessutom ofta lockar med amorteringsfria perioder för att vi ska bli ännu mer bundna till finansfamiljerna.

Ingen i 8-klövern är idag beredda på att ge folket makten över finansinstrumenten. Om ett år kan du tala om för dem vad du tycker om det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar