fredag 17 oktober 2014

"Snacka går ju alltid,men snacka så det går..."

I dagens GT går chefredaktören Frida Boisen till attack mot statsvetaren Mikael Gilljam, som ifrågasätter folkomröstningars legitimitet. Man kan kan tycka vad man vill om folkomröstningar, men har man läst någon statsvetenskap alls, eller bara haft minsta intresse av det, så vet man att folkomröstningar som regel ses som något som bör undvikas i en parlamentarisk demokrati. Inte sällan används det av politiker som vill två sina händer vid svåra beslut. Det är också ett av skälen till att vi bara har rådgivande folkomröstningar. 

Det är dock inte det mest uppseendeväckande i denna ledare, utan följande passage;

Dagens sämsta: Att samtliga fem inbjudna föredragare på demokratiseminariet var män med svenskklingande namn. Och jag inte såg någon inbjuden seminariedeltagare, som såg ut att ha en utomeuropeisk bakgrund. Just saying. Ett demokratiseminarium bör spegla fler röster än vita män med makt och flådiga titlar.

Den vita chefredaktören för GT heter alltså Frida Boisen. Hennes närmaste chef är den vita Gunilla Herlitz, som är VD för Expressen, till vilken GT är en edition. Ansvarig utgivare för Expressen/GT/Kvällsposten är den vite Thomas Mattsson.

Ägare till GT är familjen Bonnier, som tillsammans med Hjörnes Stampen har ett medieoligopol i Sverige.


Det är lättare att tala om demokrati och mångfald. Mycket svårare att leva upp till. Frida Boisen fortsätter att inte direkt imponera...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar