torsdag 18 juni 2015

Ekots "kupp"

I dagens Luncheko rapportera man från valet till Folketinget i Danmark. Som expert har man valt att ha en boende på plats, Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde Universitet. (Ett något märkligt val kan tyckas. Fanns det ingen statsvetare som ville uttala sig?)

I sin rapport uppger han att invandringsfrågan "kuppats" in. Uttalandet väcker en del frågor; Hur "kuppar" man in en fråga i en valrörelse? Kan även t ex miljöfrågor och delad föräldraförsäkring "kuppas" in?

Det är tydligt att Ekot, trots att de anser sig vara "fri radio", håller stenhårt på de värderingar som några få valdistrikt på Södermalm bekänner sig till.


Fotnot: Lars Dencik, född 17 maj 1941, är en svensk professor i socialpsykologi. Sedan 1974 är han verksam vid universitetet i Roskilde. Dencik har bl.a. forskat om den samhälleliga moderninseringens betydelse för individers identitetsupplevelse, familjemönster m.m. Många av hans publikationer handlar om judendomen i det moderna samhället. Dencik har ofta deltagit i den offentliga debatten och har bl.a. argumenterat emot att förbjuda omskärelse av pojkar. Han är far till skådespelaren David Dencik. (Källa: Wikipedia)