lördag 12 mars 2016

Medierna i P1 om människosyn och sannolikhet

Programmet Medierna i P1 har en märklig människosyn och har dessutom hämtat sin retorik från Tage Danielssons monolog om sannolikhet.
SvD rapporterar helt riktigt att antalet fall av våld och misshandel av personal på Migrationsverket har ökat. Detta är Mediernas reporter kritisk mot. Enligt henne har antalet fall i "relativa tal" minskat.
Alltså; Antalet personer på Migrationsverket som har misshandlats är i faktiska tal fler, men det är fel att rapportera då personal på Migrationsverket får stå ut med fler övergrepp då antalet klienter ökat.
Det skulle vara intressant att höra Mediernas reporter berätta det för närstående till en mördad eller svårt misshandlat person på Migrationsverket.
För övrigt anser väl då Medierna rimligen att Maria Persson Löfgren inte alls blev misshandlad i Ryssland eftersom sannolikheten för att hon skulle bli det är så otroligt liten att det egentligen inte har hänt...