måndag 9 februari 2009

Ang borgerlig miljöpolitik

I Ekots lördagsintervju senast intervjuades Maud Olofsson. På frågan om en ev framtida uranbrytning i Sverige svarade hon att hon kände sig trygg med "den starka minerallag vi har".

Det är ju en himla tur för kärnkraftslobbyn att minerallagen inte är lika stark på andra håll i världen, för hur skulle vi då få bränsle till vår "rena energi"...?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar