lördag 6 juni 2009

IG till Fi

Igår gick Gudrun Schyman ut med vem som skänkt en miljon kronor till Fi, för att dessa skulle kunna ha en annonskampanj där man påpekar bristerna med den svenska vallagen. Det visade sig vara ABBA-Benny som var mecenaten.

Dock verkar det inte bara vara vallagen som har brister, utan även kunskaperna hos Fi. I annonsen står nämligen följande;

PS. Har du redan förtidsröstat och röstat fel? lugn. Du kan rösta rätt på söndag. Ta med röstkortet till din vallokal och gör om. Det är rösten på valdagen som räknas.

Detta är dock fel. Röstkortet har du inte kvar, då det ligger i det kuvert som finns i vallokalen, och som öpnnas först efter att vallokalen stängt. Däremot kan du ta med dig en giltig legitimation, begära att din förtidsröstning makuleras, och sedan lägga en ny röst. Detsamma gäller om du tappat bort ditt röstkort. Då räcker det med att du tar med dig en giltig legitimation till vallokalen, så stryker valförrättaren dig sedan i listan över röstberättigade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar