lördag 29 januari 2011

Göteborgs kommun ordnar möte med militanta vänsterextremister!

Söndagen den 6 februari anordnar Kommunistiska Partiets (KP) idrottsklubb, Proletärens FF, en diskussionsafton tillsammans med SDF Tynnered och Göteborgs Fritid om bolagiseringen av idrotten. 


Det är så man baxnar!!!


Kommunistiska Partiet beskriver svart på vitt i sitt partiprogram vilken syn man har på demokrati;


§22
...
Socialismen innebär att borgarklassens diktatur i samhälle och stat under en övergångsperiod ersätts av arbetarklassens, av proletariatets revolutionära diktatur.


Fria val är således inget för KP! Att man inte drar sig våld är uppenbart i nästa paragraf;


§23
...
Därför måste de revolutionära krafterna, arbetarklassen och dess förbundna, även förbereda sig för väpnad kamp.


Med dessa militanta, odemokratiska, revolutionära krafter tycker alltså Göteborgs kommun att det är lämpligt att anordna debattkvällar? Vilka andra föreningar och partier kan Göteborgs kommun tänka sig att att samarbeta; Svenska Motståndsrörelsen? Även dessa vill ju ersätta demokrati med diktatur och kan tänka sig att använda våld för att uppnå det. Eller är det mer "demokratiskt" att bli skjuten av en kommunist än av en nationalsocialist?


Man skäms över Göteborgs kommuns flathet mot diktaturens kreatur!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar