lördag 14 april 2012

Svenskt Näringsliv är näringslivsfientliga!

dagens Brännpunkt i SvD skriver Svenskt Näringslivs högskolepolitiska expert, Patrick Krassén,  följande;

Träning i kritiskt tänkande och vetenskaplig metod är det inget fel på, men det är inte säkert att dessa förmågor i sig är vad som efterfrågas i arbetslivet. 

Att Svensk Näringsliv inte vill ha arbetstagare som vet sina rättigheter är måhända ingen nyhet. Att de inte vill ha arbetstagare som som kan se förbättringspotentialer inom t ex organisation och produktion måste dock ur medlemsföretagens synvinkel ses som en oönskad utveckling...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar