måndag 26 november 2012

Björn Häger: Problempartiet

Björn Häger (BH), född 1964, är journalist och har lång erfarenhet som reporter och redaktör hos Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4, samt har utgivit läroböcker i journalistik. Boken "Problempartiet- Mediernas villrådighet kring Sd valet 2010" är en del av ett doktorandarbete på Institutionen för Medie- och Kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Boken börjar med en kort sammanfattning av Sd:s historia från organisationen bevara Sverige Svenskt till dagens politiska parti, samt likheterna och skillnaderna med det kortlivade populistpartiet Ny Demokrati.

Boken är därefter uppdelad i kapitel där BH grundligt går igenom hur medierna förhöll sig till Sd i dels olika delar av valrörelsen men också olika delar av landet. Andra betydande händelser inför valet 2010 är debattartikeln i Aftonbladet, reklamspoten i TV4 och hur media ser på filosofin om konsekvensnutralitet (att en part kan vinna eller förlora på ett reportage inte är ett skäl att avstå). Till sin hjälp har en gedigen intervjustudie med flera av de största politiska journalisterna samt redaktörerna för våra mest betydande tidningar, TV- och radioprogram.

Genom att BH använt sig av forskningsmetoder i sitt arbete kan alla hitta exempel som styrker den egna tesen. Oavsett om man är politiskt intresserad och/eller intresserad av hur media verkar i vårt samhälle så är den här boken en guldgruva väl värd att köpa. Bara svaren från alla medverkande i boken gör att denna bok kommer att vara ett utmärkt referensverk i flera år framåt.

Problempartiet - Medierna villrådighet kring SD valet 2010
Björn Häger  (häftad, 2012) 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar