måndag 19 januari 2015

Relationen mellan lärare och elev påverkar betygsättningen

En doktorand i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet har genom att lyssna på 149 videoinspelade betygssamtal mellan lärare och elev kommit fram till att de som är mer kommunikativa har chans till högre betyg än de som inte är det.Personligen är jag övertygad om att detsamma kommer fram vid 149 lönesamtal mellan arbetstagare och arbetsköpare. Att säga "Hej!" när man kommer och "Hej då!", kanske tom "Trevlig helg!" på fredagarna, är ett lömskt sätt att förbättra sitt anseende hos de som har makt över en. Det har de även hos de som inte har det. Social kompetens kallas det.

Göteborgs Universitet kan maila mig för adress dit de kan sända min doktorshatt...
pressmeddelande - Expertsvar