fredag 22 maj 2015

Kulturmarxistiskt lobotomerad borgerlighet

PJ Anders Linder (Foto: Twitter)

I tidskriften Axess blogg skriver i dag PJ Anders Linder ett inlägg om Socialnämnden i Stockholms beslut om att ge islamistiska jihadister arbete, jobb och vård i en kommun hårt drabbad av bostadsbrist. Han anser, helt riktigt, att den svenska staten dock helt saknar en strategi för att förhindra att invånare och medborgare i Sverige deltar utomlands i terrorganisationer.

Hans avslutning visar dock att han är lika kulturmarxistiskt lobotomerad när det gäller att dra intellektuellt hederliga jämförelser som övriga politiker, journalister och kuturarbetare i vårt land.

PJ Anders Linder ställer sig bakom ett inlägg av den moderata riksdagsmannen Hanif Bali och följande uttalande;

"Sverige håller på att bli för jihadister det Argentina var för nazisterna efter andra världskriget?"

Som tidigare nämnda grupper tvingar sig således PJ Anders Linder att gå 70 år tillbaks i tiden för att hitta en jämförelse med ostraffade krigsförbrytare, en jämförelse som dessutom är helt fel.

Sedan avslutningen av Andra världskriget har världen sett ett otal vidriga konflikter och diktaturer som har fallit, där de som fallit helt har undgått bestraffning; Kommunismen i det forna Östblocket, Rwanda, Kambodja, Vietnam med de amerikanska napalmbomberna m fl.

I vissa fall har den segrande sidan ansett att det viktigaste har varit att snarast lägga konflikten bakom sig för att så fort som möjligt få ett samhälle där de tidigare stridande parterna åter ska kunna leva sida vid sida, medan man i de flesta andra fall helt avstått från lagföring;

I Rwanda tillsatte man en sanningskommission där soldater som utfört de mest bestialiska handlingar mot människor som tidigare ibland t o m varit deras grannar, helt slapp straff om de erkände sina brott. USA ser sig, tillsammans med Israel, alltid som den moraliska kompassen i världen och även de befälen och soldaterna slapp straff. I det forna Östblocket har knappt någon straffats utan  är i dag åter statsöverhuvuden. Exempel på detta är Putin.

Fakta i målet är snarare detta; I ingen konflikt sedan 1945 har så många av de på den förlorande sidan lagförts och fängslats, alt. avrättats, som de som tillhörde de stridande enheterna på den tyska sidan, och rättegångar utförts alltjämt!


Endast i ett land där makten och media är helt impregnerad, och lobotomerad, av kulturmarxistiskt tankegods kan borgerliga tidskrifter och tankesmedjor helt bortse från denna sanning.