måndag 25 maj 2015

Nyhetstorka hos Stiftelsen Expo

Man vet att det är nyhetstorka hos Stiftelsen Expo när de rapporterar om en konflikt om lokal organisering inom Sverigedemokraterna (SD).

Inom alla partier uppstår spänningar lokalt när de på kort tid ökar eller minskar. Personer som när ett parti varit litet har haft mycket makt riskerar tappa den när organisationen utökas med lokalavdelningar. På samma sätt är det när ett parti snabbt minskar. De som då haft stor makt inom en lokalavdelning vill inte tappa den till den gemensamma lokala organisationen.

Detta är dock inte så lätt att känna till om man jobbar för Stiftelsen Expo. Som stiftelse tillsätter styrelsen sig själv. På det sättet kan de se till att styrelsen endast består av etniska skandinaver, fem män och två kvinnor, där en man är ordförande.

Det kan inget årsmöte med "rasifierade" medlemmar ändra på...