måndag 13 juli 2015

Har Sverige en "regim", Ekot?

 Milan Djelevic. (Foto: Pablo Dalence/Sveriges Radio)

I dagens Morgoneko rapporterar deras utsände, Milan Djelevic, att Egypten förbereder nya antiterrorlagar. Orsaken är att domar drar ut på tiden, ibland upp till fem år, då åtalade har rätt till två överklaganden. Enligt den förre parlamentsledamoten och advokaten Shawki Al-Sayed ska domar i terrormål nu endast kunna överklagas i en instans och tanken är att en dom ska kunna verkställas inom 18 månader.

Milan Djelevic kommenterar beslutet på följande sätt;
Den nya bestämmelsen är ett sätt för regimen att ge terrormål högsta prioritet. Antiterrorlagen började visserligen beredas redan 2011, men har sedan malt på i det politiska systemet.


Ordet regim är visserligen från början ett neutralt bergrepp, men numer används det mest inom retorik som ett sätt att tala om att man anser ett styre i ett land är odemokratiskt. Frågan man kan ställa sig blir därför; Anser Ekot att Sverige har en regim?

I Sverige kan de flesta åtalade bara överklaga i en instans. Då det är Tingsrätt som avgör överlägset flest mål är det därför Hovrätt som handhar ev. överklaganden. För att få överklaga ytterligare en gång, då till Högsta Domstolen (HD), krävs att HD anser att målet har en prejudicerande effekt på lagstiftningen.


Man kan visserligen anse att Egypten saknar ett fullgott demokratiskt statsskick. Att kalla de en "regim" för att de vill lägga en del av rättspolitiken på samma nivå som Sverige kan dock knappast kallas odemokratiskt, eller utgöra grund för ordet "regim".

I så fall är Sveriges regim bra mycket mer odemokratisk som endast i undantagsfall godkänner överklaganden i två instanser.