måndag 3 augusti 2015

Paul Krugman är ingen Nobelpristagare

Paul Krugman (Foto: Paul Krugman, pristagare i Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2008, på presskonferensen i Kungliga Vetenskapsakademin, Stockholm. Wikipedia)

Nyhetsportalen Omni skriver i dag om den liberala tidningen New York Times ekonomikrönikör, Paul Krugmans, kritik av Thomas Pikettys senaste bok "The Economics of Inequality".

Paul Krugman omskrivs av Omni som Nobelpristagare, något som ofta görs av svenska medier. En lögn blir dock inte en sanning för att den upprepas flera gånger. Paul Krugman är ingen Nobelpristagare. Däremot har han fått Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

En annan ekonom som fått Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne är Milton Friedman. Han brukar dock aldrig omnämnas med den felaktiga benämningen Nobelpristagare eller med den riktiga, utan som mörkerman.

Att svensk journalistiks mediakorridor i USA sträcker sig längs en kort kuststräcka på USA:s östkust bevisas dagligen.

Fotnot: I mediakorridoren ingår tidningarna New York Times och Washington Post, tidskrifterna The New Yorker och Rolling Stone, samt nyhetssajten Huffington Post. Ingen tidning, tidskrift eller nyhetssajt utanför dessa göre sig besvär.