tisdag 21 februari 2017

Ben & Jerry´s har dålig koll på politisk faktaBen & Jerry´s är ett amerikanskt glassföretag som det senaste decenniet rönt stor framgång i Sverige, då det är ett av få företag som satsar på äkta råvaror, och inte sällan även Rättvisemärkta sådana.

USA är som bekant byggt på kapitalism, något som de båda stora partierna omfamnar i större eller lägre omfattning. Det gör att företag ofta ekonomiskt stödjer kandidater, och de riktigt stora multinationella företagen stödjer ofta de flesta kandidater från båda partier som ses med chans att få en position.

Ben & Jerry´s är inte annorlunda. De är ett uttalat liberalt företag som stödjer allt som Demokrater gillar, allt ifrån klimatfrågor till Black Lives Matter.

I Sverige är vi dock annorlunda. Här har vi partistöd som utbetalas och det är ovanligt att företag uttalar sig i politiska frågor som ligger utanför deras eget marknadsområde. När Ben & Jerry´s därför på Facebook gjorde reklam för en politiska kampanj på sin egen hemsida, väckte det därför uppståndelse hos en del som inte kanske är helt bekanta med hur företaget arbetar i USA.

Kampanjen heter; Hopp övervinner rädsla: Stödjande lösningar till flyktingkrisen.

Man hänvisar där både till FN:s Generalsekreterare, samt lyfter fram tidigare presidenten Barack Obama som ett föredöme, en person de stött ekonomiskt under hans kampanjer.

Det är dock här det går fel, när de sätter politik framför fakta. De skriver bl a;

När USA:s president Obama beskrev flyktingkrisen som “en av de mest angelägna prövostenarna av vår tid”, var det ingen överdrift. Enligt aktuella siffror från UNHCR (FN:s flyktingorgan), har cirka 65,3 miljoner människor runt om i världen för närvarande förflyttats på grund av konflikter och förföljelser – vilket är nästan en på 100 personer på jorden!

Av alla de presidenter USA har haft innehar nämligen Barack Obama rekordet på antalet utvisningar av sk papperslösa immigranter; 2,7 miljoner individer! (Den president som gett flest sk papperslösa immigranter i USA är för övrigt Ronald Reagan.)

Ben & Jerry´s gör såklart vad de vill med sina kampanjer på en fri marknad, men om de vill bli tagna på allvar av fler än liberaler och socialister som lever i en mediebubbla bör de framöver ha bättre koll på sin politiska fakta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar