tisdag 23 mars 2010

Borgarna gets b*tch-slapped!

Idag är sista dagen för regeringen att lämna förslag till riksdagen före valet. Undantaget är finansdepartenmentets vårbudget som läggs fram den 15 april. GP:s reporter, Dick Henriksson rapporterar i en intervju med en av tungviktarna i lagrådet, Bo Svensson;


"Lagrådet riktar skoningslös kritik mot regeringens sätt att hetsa fram nya lagar före valet. De ovanligt många lagförslagen håller låg kvalitet och nu sätter de framstående juristerna frågetecken för rättssäkerheten."


...

"För närvarande jobbar tolv mycket erfarna jurister för högtryck i lagrådet. De skall se till att regeringens lagförslag överensstämmer med grundlagen, att de tillgodoser rättssäkerheten och vilka problem som kan uppstå i tillämpningen.

Men det är svårt att hinna med det i vår."


Orsaken tros vara dels att höstens svenska ordförandeskap i EU tagit kraft, men oxå att man vill hinna med så många lagändringar som möjligt inför valet i höst. Trots att regeringen begärt flera dispenser hos riksdagen, räknar Bo upp exempel på exempel på illa underbyggda underlag till lagförändringar;


* Miljödepartementets plan- och bygglag "verkar vara skriven av och för ingenjörer" och innehåller enligt lagrådets förslag till regeringen "ofullkomligheter och otydligheter som bör rättas till..." till den grad att de har skrivit 156 sidor ändringar och tillägg! Lagrådet har dessutom denna gång endast fått två månader på sig att gå igenom den, mot två år förra gången det begav sig, 1987.


* Miljödepartementets kärnkraftslag får också en råsop av lagrådet: ”det har endast undantagsvis varit möjligt att ... reparera lagtekniska brister ...”


* Jan Björklund står inte heller högt i kurs med sin nya skollag med 750 paragrafer; "Lagtexten innehåller ”ett stort antal fel och brister”, skriver de tre lagrådsmedlemmarna som granskat skollagen.

De misstänker att alla bristerna beror på ”att en tillräckligt noggrann genomgång inte har gjorts innan förslaget lämnades över till Lagrådet.”"


Bo Svensson beskriver regeringen som nybörjare i att regera. Eller som han så spetsigt uttrycker det; – De har under denna valperiod underskattat den tid det tar att få fram en fullvärdig produkt.
För mig framstår regeringen allt mer som ett styre som anar en folklig resning och därför försöker få med sig så mycket som möjligt innan de avsätts, och vem är väl jag att göra dem besvikna? Måndagen den 20 september är det Beatrice Ask med anhang som får ett skämmigt rött kuvert som säger;


Finito! Adios! Marsch i säng! Du får INTE se hur filmen slutar!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar