måndag 26 april 2010

Äntligen dags för nyanserad debatt?

I dagens GP har Folkpartiets i Göteborgs riksdagskandidat, Jasenko Selimovic, en debattartikel där han ger uttryck för sin oro över den wahabitiska inriktning moskén riskerar att få.

Detta är av samma orsak till att jag hela tiden varit emot moskébygget, och skämdes när våra folkvalda glatt stod och grävde vid byggstarten.

Saudiarabiens missionerande av wahabismen genom att sponsra moskébyggen har varit känd under lång tid, och upphov till stora diskussioner bland muslimer. I flera fall har man valt att hellre stanna i icke ändamålsenliga lokaler än att påtvingas wahabism, som annars varit fallet.

Det hade dock känts mer rakryggat om Jasenko vågat skriva denna artikel före byggstart. Jag försökte själv ge uttryck för dessa farhågor, men då fanns det endast plats för hysteriskt påhejande av bygget, eller lika hysteriskt hat mot Islam som sådant. Förhoppningsvis kan denna debattartikel vara starten till en mer nyanserad debatt kring de olika inriktningarna av Islam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar