söndag 4 april 2010

Svar till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Peter Ingvarsson, informationschef på FTI, hade i dagens GP ett mycket märkligt svar på en fråga ang ansvaret vid Göteborgs återvinningsstationer, som jag kände mig nödgad att svara på. Får se om den kommer in.

Naturligtvis har FTI ett ansvar för reklam och förpackningar, då de ägs av bl a Svensk Handel och Tetra Pak. Ett sätt för förpackningsindustrin att förenkla för slutkonsument att vara miljömedveten är att inte försämra produkterna.

Ett exempel är t ex Arlas nya förpackningar för filmjölk. Tidigare var de enkla att skölja ur och platta till. Numer har de dock ett skruvlock av plast. På förpackningen står det att locket skall läggas i returen för plast och kartongen i pappersåtervinningen. Dock innebär detta att även plast följer med, då gängorna till locket är av plast och sitter fastlimmad i kartongen. Skall man då vara miljömedveten skall man nu med en kniv skära loss denna del. Dessutom är förpackningen betydligt svårare att platta till, vilket innebär större volym i kärlet. (Ironiskt nog informerar Arla på baksidan om hur effektiv och miljövänlig den tidigare förpackningen var, och hur lätt det var att få ut allt innehåll.)

Det är uppenbart att Förpacknings- och Tidningsindustrin, FTI, behöver ha en informationsdag för sina ägare om hur man bidrar till en enklare återvinning, och inte hur man försvårar det!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar