måndag 14 februari 2011

Kristdemokraterna behöver gå in i Fas3 värderingsmässigt!

Kristdemokraten Michael Anefur, representant i Kd:s framtidsgrupp, anser idag i en debattartikel att Kd måste göra upp med synen på partiet som homofober. han skriver bl a;

Uppenbart är det så att kristdemokrater upplevs som homofoba av många människor. Men i partiets principprogram kan man läsa om allas lika, unika och okränkbara värde. Med detta som utgångspunkt kan kristdemokratin inte vara homofobisk.


Med detta som bakgrund bör partiet nu genomföra ett ordentligt samtal om hur en samlad politik inom HBTQ-frågor ska se ut

Det räcker dock inte långt. alltför länge har Kd i HBTQ-frågor befunnit sig i Fas 1 och 2 i den värderingsmässiga arbetslinjen när det gäller synen på homosexuellas rättigheter i det svenska samhället. Detta har fått till följd att riksdagspolitiker som Annelie Enochson har kunnat jämställa homosexualitet med t ex incest.

Det är således hög tid för Kd att lämna bänken och gå in i Fas 3; Verkstaden.
Utanför kyrksalen har homosexualitet sedan 70-talet betraktats som något naturligt, i och med att det togs bort som sjukdom av Socialstyrelsen. Det är dags att Kd står upp för homosexuellas rättigheter och till en början tillrättavisar de företrädare som ger uttryck för något annat. Om inte detta hjälper bör de naturligtvis uteslutas.

Att även fortsättningsvis tillåta företrädare att föra fram dylika åsikter är inte ett tecken på att ett parti har högt i tak, utan legitimerar fortsatt förtryck av en redan utsatt grupp i samhället!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar