söndag 13 februari 2011

På spåret anmält till Granskningsnämnden för radio och tv

Efter fredagens sändning av På spåret kände jag mig, som varm förespråkare av fri television och public service, nödgad att skicka in en anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv. Anmälan är som följer;

Program: På spåret

Kanal eller station: SvT 1

Sändningsdag: 2011-02-11

Sändningstid: 20.00-21.00

Utveckla varför du vill få programmet eller inslaget prövat: 

I en fråga om Brighton förekommer ett långt inslag där man berättar om företaget EF Språkresors historia i idel positiva ordalag. I kombinationen med bildsättningen, där företagets logotyp frekvent förekommer, måste detta anses vara otillbörligt kommersiellt gynnande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar