onsdag 15 augusti 2012

Stalinist lyfts fram som auktoritet i Ekot

I dagens luncheko lyfts barnläkaren Henry Ascher fram som en auktoritet inom barnmedicin. Henry Ascher är dock inte bara barnläkare utan dessutom aktiv i den stalinistiska sekten Kommunistiska partiet som vill avskaffa demokratin i Sverige, och brukar finnas med på deras valsedlar.

Han har också deltagit i konvojen Ship to Gaza, en kampanj som är ett ohämmat stöd för Hamas som är en terrororganisation som inte drar sig för att placera raketer i skolor och daghem och därmed använder barn som mänskliga sköldar.

Henry Ascher bör i ljuset av detta ses som en av de minst lämpliga att föra barnens talan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar