lördag 7 november 2015

Kunskap ÄR makt!

I dagens GP ondgör sig en kvinna vid namn Helena Marcusson som kallar sig Speciallärare (detta trots att hon enligt sin FB-sida inte är färdigutbildad till det förrän 2016) över att en del lärare ska få högre lön för att de har vidareutbildat sig. Hon skriver bl a;

Går vi och delar upp andra yrkesgrupper i sådana problematiska dikotomier? Svar nej. Det är av någon anledning bara läraryrket som får stå ut med detta.


När hon kommer ut i arbetslivet kommer hon dock att upptäcka att detta inte alls är något undantag. Inom många yrken är en del av löneutrymmet avsatt för högre lön till de som förkovrar sig inom sitt yrke. Fackförbundet Handels driver t.o.m. det i sina avtalsrörelser för att höja statusen för sina medlemmar.

Kunskap Är makt. Detta borde även gälla Speciallärare oavsett om de är legitimerade eller fortfarande studerar på universitet.