onsdag 10 februari 2016

Ang Godmorgon världen 7/2

Journalistik ska skildra det som händer, och många anser dessutom att den ska vara konsekvensneutral, ett ord som tillskrivs Erik Fichtelius.

Det är där för anmärkningsvärt att media, bland annat GMV, konsekvent utelämnar det medborgargarde som den 2 februari maskerade attackerade en väktare i Fröslunda Centrum, vars uppgift var att skapa trygghet, sade till honom att han inte hade där att göra, för att sedan misshandla honom. (Även den löst hållna gruppen Pantrarna anser att polisen inte har något att göra i vissa bostadsområden. Mig veterligen finns det dock i skrivande stund inte något fall där någon med Panteremblem misshandlat en tjänsteman)
I en första händelserapport skrev polisen att väktaren hade sagt att samtliga hade "utländskt ursprung". (Händelserapporten är nu borttagen och tyvärr tog jag ingen skärmdump på den.)

Uppenbarligen är medborgargarden inget som endast sk. nationalister ägnar sig åt. Att media, och särskilt licensfinansierad sådan som anser stå än friare än övrig, väljer att inte ägna denna allvarliga händelse en tanke inte bara ger en förljugen bild av av dagens samhälle; Det säger också till väktaren som är satt att skapa trygghet att hans trygghet och hälsa är mindre värd.

Det ger slutligen fler invånare en orsak till att säga upp sin licens, som ju även betalar radio, då information inte anses vara just konsekvensneutral.