fredag 5 maj 2017

Naivt regionråd hos (S)

I P1:s Kulturnytt säger idag Västra Götalandsregionens (VG) regionråd, Alex Bergström (S), att han anser att VG inte ska ställa upp på årets bokmässa i Göteborg, då de de bokade tidningen Nya Tider . Han anser att Bokmässan varit naiva och att han inte delar deras syn på yttrandefrihet.

Det är uppenbart att folien måste ha fastnat på skulten på Alex Bergström.

1. Han kallar tidningen Nya Tider för organisation. Det är dock en tidning med presstöd enligt de lagar och föreskrifter hans eget parti röstat igenom.

2. ALLA stora bokmässor i Europa står bakom Bokmässan i Göteborgs beslut att godkänna bokningen av Nya Tider.

3. Skälet till att övriga stora bokmässor i Europa står bakom Bokmässan i Göteborgs beslut är att de inte vill censurera yttrandefriheten, och därför endast inte godkänner bokningar av förlag, tidningar/tidskrifter och organisationer som bryter mot lagen.

Det är uppenbart att regionrådet Alex Bergström inte är mogen sin uppgift, och jag hoppas att de väljare som trots allt röstar på S i nästa val väljer att personvalsrösta på någon som delar det socialdemokratiska partiets syn på yttrandefriheten.

Alex Bergström, regionråd (S) (Foto: Västra Götalandsregionen)